top of page

Digital Hotel Care Gelir & Bütçe Analizi

     Digital Hotel Care tarafından marka için oluşturulan ve yönetilen tüm satış ve pazarlama kanalları ile ilgili veriler aylık olarak markaya sunulmaktadır.

     Sezon başlangıcında hizmet verilen marka yetkilisi ile birlikte hedeflenen yıllık gelir belirlenir. Digital Hotel Care yönetimi ile birlikte elde edilen satışların kârlılığı daha yüksek olduğu için sürdürülebilir pazarlama bütçesi de marka yetkilisi ile birlikte hazırlanır. Her ay satışlardan elde edilen otel geliri ve gerçekleştirilen pazarlama operasyonu ile harcanan bütçe markaya aylık analiz raporu ile sunulur. 

Antalya Online Satış ve Dijital Pazarlama Digital Hotel Care

DIGITAL HOTEL CARE

OTELİNİZİN ONLINE SATIŞ & DİJİTAL PAZARLAMA YÖNETİM PARTNERİ

bottom of page